Centrálne parkovisko
mesta Bojnice

Oficiálne parkovisko pre turistov a návštevníkov Bojníc

Najlacnejšie parkovanie v meste!
sk en de

Popis parkoviska

Mesto Bojnice pozýva všetkých turistov a návštevníkov Bojníc využiť služby centrálneho mestského parkoviska s kapacitou 565 parkovacích miest, ktoré sa nachádza len niekoľko metrov od hlavných atraktivít mesta ako sú zámok Bojnice, Zoo Bojnice, kúpalisko Čajka a kúpele Bojnice, ale aj hlavného (Hurbanovho) námestia, ktoré je známe svojou úžasnou lipovou alejou a ďalšími atraktivitami.

Toto parkovisko je oficiálnym parkoviskom mesta a slúži ako parkovacia plocha pre osobné automobily aj autobusy návštevníkov zámku a Zoo. Je vybavené moderným elektronickým parkovacím systémom a automatickou platobnou stanicou. Všetky príjmy z parkovania prostredníctvom prevádzkovateľa parkoviska Technických služieb Bojnice, ktoré sú príspevkovou organizáciou mesta, sú použité na poskytovanie služieb obyvateľom a turistom, ako napríklad údržba mestskej zelene, údržba dopravnej infraštruktúry, odvoz odpadu z verejných priestranstiev, ale aj na zlepšovanie vybavenia mesta a skvalitňovanie služieb pre turistov do budúcnosti.

Parkovisko je vybavené verejnými toaletami – v súčasnosti z technických príčin zatvorené.

Turistická informačná tabuľa vás nasmeruje do vášho cieľa návštevy a poskytne vám informácie o ďalších významných atraktivitách mesta.

Fotogaléria

Cenník

Osobný automobil 4,00 € / deň
Autobus 12,00 € / deň
Motocykel 2,00 € / deň
Karavan 8,00 € / deň

Ako parkovisko funguje?

  • Pri vstupe do parkoviska stlačte tlačidlo a zoberte si parkovací lístok.
  • Zaparkujte na voľnom parkovacom mieste, podľa možnosti bližšie k zámku. Parkovací lístok nenechávajte vo vozidle, vezmite si ho so sebou. Budete ho pri odchode potrebovať kvôli platbe v platobnej stanici.
  • Pri odchode z parkoviska zaplaťte v platobnej stanici. Akceptujeme hotovosť v mene Euro.
  • Po zaplatení je potrebné do 15 minút parkovisko opustiť.

V prípade, že stratíte parkovací lístok, zvoľte si na platobnej stanici voľbu „stratený lístok“.
Cena strateného lístka je 15 €.
V prípade akéhokoľvek iného problému kontaktujte asistenta na parkovisku alebo volajte na telefónne číslo +421 904 681 898.

Ako sa k nám dostanete?

GPS súradnice:
48°46'28.67" / 48.774631° S
18°34'39.94" / 18.577761° V

48.774631° , 18.577761°

→ od Prievidze

Po prechode mostom cez rieku Nitra na konci Prievidze, ktorý sa nachádza za čerpacou stanicou Shell vo vzdialenosti cca 300m, odbočte doľava. O 600m prídete na kruhový objazd, pokračujte rovno cez kruhový objazd. 900m od kruhového objazdu sa nachádza križovatka, na ktorej odbočíte doprava, hore do kopca. Po 200 metroch sa nachádzate pri vchode do centrálneho mestského parkoviska, ktoré bude na pravej strane.

→ od Opatoviec n/ Nitrou

Od značky „Bojnice“ hneď na konci obce Opatovce n/ Nitrou pokračujte rovno tiahlou, mierne do kopca idúcou zákrutou. O 500m prídete na križovatku, kde odbočte vľavo do kopca. Po 200 metroch sa nachádzate pri vchode do centrálneho mestského parkoviska, ktoré bude na pravej strane.

→ od bojnického (Hurbanovho) námestia

Na konci Hurbanovho námestia Bojnice pri jazde smerom k zámku odbočte vľavo. Pokračujte smerom do kopca, pričom bojnický zámok máte po pravej strane. Prídete na trojuholníkovú križovatku, odbočte vľavo. O 350 metrov sa nachádzate pri vchode do centrálneho mestského parkoviska, odbočte vľavo.

→ od Nitrianskeho Rudna

Od značky „Bojnice“ pokračujte rovno dole kopcom a prejdite ľavotočivou a potom pravotočivou zákrutou, až prídete ku trojuholníkovej križovatke pri autobusovej zástavke. Odbočte doprava. O 350 metrov sa nachádzate pri vchode do centrálneho mestského parkoviska, odbočte vľavo.

Partneri